Utvecklingsprojekt för hästnäringen

Våra projekt

Projekt som gör skillnad

Innovationskraft blir ofta starkast i samverkan mellan branschens aktörer utifrån övergripande mål och definierade projektområden. Projekt och aktiviteter med tydliga mål är drivkraften som skapar synergier, nytta och utveckling. Innovares tre projektområden är Hästars välfärd och hållbarhet, Individers prestation och arbetsmiljö samt Upplevelse av sporten och näringen. Projekt och aktiviteter drivs i nära samarbete med olika projektpartners beroende projektets karaktär och behov. Innovare har ofta ett övergripande ansvaret för samordning och funktion.