Utveckling av hästnäringen

Områden

Utvecklingen av hästnäringen sker på många skilda områden och på många olika sätt. På Innovare har vi kartlagt och definierat ett antal utvecklingsområden som är primärt i fokus. Totalt finns det tolv utvecklingsområden fördelat på tre kategorier. De flesta projekt kan sorteras inom ramen för dessa tolv områden.

)

Hästars välfärd och hållbarhet

Våra hästars välmående och skötsel är hästnäringens kanske mest vitala del och förmodligen det område de flesta brinner mest för. Forskning och utveckling bidrar med nya rön i en allt stridare ström. Teknik och mätmetoder ger ny kunskap och spännande insikter. Traditionen är stark i näringen och mycket kan komma att revideras över tiden, samtidigt som många gamla sanningar kommer att bekräftas. Innovare syftar till att samla innovationskraften från branschen aktörer för att snabbare öka hästens hållbarhet och välfärd. Följande områden är i fokus:

 

 • Anläggning
 • Skötsel
 • Träning
 • Hippologi

Individers prestation och arbetsmiljö

Individer som verkar inom hästnäringens olika områden är har många olika yrkesroller, allt i från ryttare och kuskar till hästskötare, tränare och företagare. Arbetsmiljön och arbetsvillkoren är i många fall eftersatta jämfört med andra branscher och en modernisering behöver komma till skott. För att det ska bli möjligt behöver sannolikt även de ekonomiska förutsättningarna utvecklas parallellt. Ett mer hållbart synsätt på arbetskraften i näringen är avgörande för branschen på sikt. Individers hållbarhet spelar även roll för träning och prestation. Framgång hänger tätt samman med hur individen mår både fysiskt och mentalt samt inverkan från sömn, kost och andra yttre faktorer. Fokusområden inom individers prestation och arbetsmiljön är:

 

 1. Arbetsmiljö
 2. Arbetsvillkor
 3. Träning
 4. Prestation

 Upplevelse av sporten och näringen

På sikt är det viktigt att öka kunskapen och förståelsen av hästnäringen hos den breda allmänheten. Med en djupare förankring ökar intresset och den kommersiella basen för både sporten och näringen i stort. De stora evenemangen har en potential att tillgängliggöra och sprida sporten till större målgrupper. För att det ska ske behöver evenemangen utvecklas, bli mer intressanta och lättare att ta del av, även för de som inte är så kunniga i sporten. Professionalisering och affärsutveckling kan bidra till att förbättra förutsättningar för branschens utveckling på sikt. Kommersialisering kan utveckla branschen men det behöver också finnas en bra balans mellan det ideella och det kommersiella. Fokusområden för Upplevelsen av sporten och näringen är:

 

 1. Evenemang
 2. Organisation
 3. Affärsutveckling
 4. Företagande

12 områden för utveckling och innovation inom hästnäringen:

 

 1. Anläggning
 2. Skötsel
 3. Träning
 4. Hippologi
 5. Arbetsmiljö
 6. Arbetsvillkor
 7. Träning
 8. Prestation
 9. Evenemang
 10. Organisation
 11. Affärsutveckling
 12. Företagande