En plattform för ökad innovationskraft

Om Innovare

Innovare är en plattform som bildats av hästnäringens nationella aktörer för att ökad innovationskraft och utveckling. I samverkansplattformen delar parterna resurser, kunskap, erfarenheter och skapar utveckling med tillsammans med både akademi och näringsliv.

)

Hästnäringens nationella aktörer, med Svenska Ridsportförbundet, Hästnäringens Nationella Stiftelse och Svensk Travsport i spetsen, har beslutat att göra gemensam sak kring innovation för att ge innovationskraften inom hästnäringen en rejäl injektion. Lagledare för satsningen är Stefan Johanson, vd på HNS:

”Hästnäringen ligger relativt långt efter många andra näringar och med nationell samverkan kan vi öka tempot och skapa mycket nytta. Innovation kan inte bara göra livet bättre för våra hästar utan även förbättra arbetsmiljön för de som jobbar inom hästnäringen.”

Innovationsplattformen, Innovare, består av tre projekt- och utvecklingsområden:

 

  • Hästars välfärd och hållbarhet
  • Individers prestation och arbetsmiljö
  • Upplevelse av sporten och näringen

 

En av deltagarna i samverkan är Svenska Ridsportförbundet och generalsekreterare Annika Tjernström säger:

– Vi är en folkrörelse med stark ideell bas som vill dra nytta av den positiva utveckling som sker runt om oss. Det är naturligt för oss att ta hjälp av och inspireras av både akademi och näringsliv för att söka utveckling. Vi samverkar bland annat med Handelshögskolan, och vår förbundssponsor Saab gör stora insatser för ridsportens utveckling.

Inledningsvis finns två projekt Smarta Stall som drivs av Innovare och Innovationstrappan som leds av Handelshögskolan i Stockholm. Båda projekten sker i nära samarbete med Riksanläggningarna Strömsholm, Flyinge och Wången.

För Johan Lindberg på Svensk Travsport är branschöverskridande samverkan viktig:

– Svensk Travsport har en del utmaningar framöver och en gemensam innovationsplattform kan bidra med mycket till sporten. SLU, Saab, Handelshögskolan i Stockholm och LRF har alla varit tidigt ute och byggt upp mycket kompetens. Ser verkligen fram emot att jobba tillsammans med dem och driva utvecklingen framåt.

Förutom de två projekten Smarta Stallet och Innovationstrappan planeras en mängd aktiviteter under 2019. Hästnäringens Innovationsforum är exempelvis ett öppet nätverk som samlas vid tre tillfällen per år med fokus på det senaste inom hästforskning, affärsutveckling, teknik och innovation. Ett antal riktade aktiviteter, workshop och seminarium planeras parallellt.

Partners från start är Hästnäringens Nationella Stiftelse, Svenska Ridsportförbundet, Svensk Travsport, Handelshögskolan i Stockholm, ridsportens förbundssponsor Saab, Sveriges Lantbruksuniversitet och LRF Häst.