Living lab för hästnäringen

Smarta Stall

Smarta stall är ett projekt som etablerar öppna och unika utvecklingsarenor för ryttare, tränare, forskare och innovatörer. Med ny teknik mäts och registreras rörelser, avstånd, ljus, bild, ljud, temperatur, miljö och kraft. Syftet är att utveckla hållbarheten och prestationer för både hästar, ryttare och personal

)

Projektet skapar användarcentrerade och öppna ekosystem som baseras på co-creation, dvs samarbete. Forskning och innovation integreras i en levande och verklig ridsportsmiljö enligt metoden Living Lab. Tillämpningen sker i ridhus, stallar, active stable, lösdrift och andra miljöer som påverkar hållbarheten hos hästar, personal och ryttare.

En av huvudplatserna för Smarta Stall är riksanläggningarna där Ridskolan Strömsholm är först ut med Saabs satsning på Sveriges Smartaste Ridhus. Här installeras sensorer, positioneringssystem och annan teknisk utrustning som ska bidra till mer hållbara hästar, bättre ryttare och starkare publikupplevelse av ridsport.

På Ridskolan Strömsholms historiska mark finns hästutbildning, avel, ryttare- och hovslagarutbildning, ridhus, stallar, lösdrift och evenemang. I Sveriges smartaste ridhus är det ridsportens individer som tillsammans testar, utvärderar, utvecklar, skapar och finner lösningar på sportens alla tänkbara utmaningar. Systematiska processer och en lättillgänglig infrastruktur gör det enkelt för alla att komma igång, inga direkta förkunskaper eller resurser krävs.

Ett brinnande intresse för utveckling och ridsport räcker långt och tillsammans med experter, entreprenörer och innovatörer skapas en trygg miljö som utmanar och testar gränser. All data, information och lärdomar delas i ett öppet ekosystem för att sprida såväl kunskap som arbetssätt till både ridskolor och professionella tävlings- och utbildningsstall runtom i landet .

 

Fler intressanta inlägg