Distansträning

Ridesum

Jenny Stråhle hade häst i Stockholm medan hennes favorittränare höll till i Skåne. Detta dilemma blev upprinnelsen till distansträningsappen Ridesum, som hon och entreprenörs- kollegan Karin Lindell släpper i höst. Tjänsten möjliggör att ryttare kan rida oftare för sina tränare, var och när de vill.

)

Hon jobbade med kommunikation och var marknadschef för ett it-företag, men gick vårvintern 2017 i ”starta eget”-tankar. Dessa tankar fick Jenny Stråhle att rikta blicken mot ridsporten, som hon hade haft ett långt uppehåll ifrån. Hon listade vilka utmaningar hon själv hade stött på som hästägare och mindes tydligt sitt tränardilemma.

– Jag bodde i Stockholm och hade min tränare i Skåne. Det blev kanske en kurs en gång i månaden, men över lag var det svårt att få ihop vardagspusslet med träningar, säger hon. Funderingarna på hur teknik kunde avhjälpa problemet landade snart i ”streaming”, alltså att strömma video och ljud över nätet. Och idén till Ridesum var född.

Jenny genomförde en marknadsundersökning med 350 ryttare och frågade bland annat om de skulle vilja träna för tränare oftare än i dag, hela 86 procent svarade ja.

– Skäl som angavs för att man inte gjorde detta var tidsbrist, att det är dyrt, långa avstånd och krånglig logistik. Det blev otroligt tydligt att det här är ett problem och att det finns ett rejält marknadsbehov, säger hon.

Ganska snart förstod dock Jenny att projektet var för stort för att driva ensam. En milstolpe var när hon via Linkedin fick kontakt med Karin Lindell, som då var kommunikationschef inom telekombranschen. De fann varandra och driver i dag Ridesum gemensamt på heltid. Den produkt kollegorna släpper i höst är en app för kommunikation mellan ryttare och tränare, huvudsyftet är att hjälpa båda parter med ”livspusslet”.

– Man vill nästan alltid ses oftare men tidsbrist, kostnader, avstånd och logistik sätter käppar i hjulet. Det här handlar inte om att vi vill ersätta det fysiska mötet, men vi vill möjliggöra att man kan träna oftare, säger Jenny.

Ridesum vill också bidra till mer välmående hästar, männ- iskor och miljö genom smartare träning till alla. Jenny påpekar att tjänsten kan kapa en hel del resor, vilket skulle innebära en stor miljövinning.

En nyckelfunktion i appen kommer att vara dess tränar- och expertbank, där du som ryttare ska kunna hitta nya tränare att rida för eller inspireras av. Alternativt titta på kunskapsklipp och ta del av filmade övningar.

Under hösten och vintern kommer Ridesum, med hjälp av Ridsportens Innovationer, att testas av ett antal meriterade tränare. Bland annat kommer Grand Prix-ryttaren och dressyrtränaren Malin Rinné att använda sig av filmade lektioner, tanken är att hon och innovatörerna tillsammans ska utvärdera på vilket sätt man bäst kan nyttja distansträning. Och hur detta kan utveckla kontakten mellan tränare och elev.

Fler intressanta inlägg