En samverkan som gör skillnad

Ökad innovationskraft

En plattform för innovation

Innovare är en innovationsplattform som bildats av hästnäringens nationella aktörer för ökad innovationskraft, samverkan och utveckling. I samarbetet sker en mängd aktiviteter och projekt med samma mål: att öka innovationskraften. Partners från start är Hästnäringens Nationella Stiftelse, Svenska Ridsportförbundet, Svensk Travsport, Handelshögskolan i Stockholm, ridsportens förbundssponsor Saab, Sveriges Lantbruksuniversitet och LRF Häst. Partnerna bidrar med resurser och samverkan inom framförallt tre kompetensområden:

Våra partners